Buurttuin Bitswijk!

Buurttuin Bitswijk maakt de wijk mooier, groener en leefbaarder

Trefcentrum weg

Op 6 maart 2014 start de sloop van Het Trefcentrum in de Cellostraat. Enkele tientallen jaren was het de ontmoetingsplek van de Bitswijk. Het mooie Muzerijk in de Klarinetstraat is ervoor in de plaats gekomen.

Een beter plan

Voor de komende jaren had de gemeente nog geen plannen voor de plek van Het Trefcentrum. Men wilde daarom gras zaaien na de sloop. Een aantal bewoners bedacht iets leukers: een buurttuin!
Een tuin met groenten, planten en struiken. Een tuin van, voor en door de bewoners, een tuin waarin heel veel mogelijk is.

Leuk!

We vonden snel een gewillig oor bij de gemeente, al zal die geen financiële steun verlenen. Dat werd meteen duidelijk toegelicht. Ook anderen wilden ons met goede raad terzijde staan, bijvoorbeeld met het maken van een ontwerp voor de tuin.
Een aantal mensen in de buurt heeft al gezegd graag vrijwilligerswerk te doen.
Het Brabants Dagblad en het Udens Weekblad schreven al over de tuin. In de wijk worden folders verspreid, die gebruikt kunnen worden om je als vrijwilliger op te geven.

Voor iedereen

We willen mensen met elkaar verbinden, jong en oud, uit verschillende culturen, mensen met een beperking, mensen die alleen zijn. Kortom iedereen
We kunnen laten zien dat dingen niet vanzelfsprekend zijn. Samen zijn we verantwoordelijk om er iets van te maken in onze buurt. Dat kan onder andere met deze tuin. Er kan geleerd, gespeeld, gebuurt en ontspannen worden.
De tuin zal toegankelijk zijn voor invaliden en bejaarden (rolstoelvriendelijk), zodat ook mensen met een handicap, zo nodig met begeleiding, in de tuin kunnen werken. Door deskundige vrijwilligers kunnen lessen gegeven worden aan de leerlingen van de basisscholen in de wijk.
Scholen, Brabant Zorg en Kinderopvang hebben enthousiast gereageerd op de ideeën. En natuurlijk is er ruimte voor veel meer ideeën.

Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig

Met ons initiatief hebben we ook aansluiting gezocht bij ‘Udenaar de Toekomst’. Wij menen dat de 4 G’s van ‘Udenaar de Toekomst’ binnen het tuinproject een prima praktische invulling krijgen: Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig. De Bitswijk kan een voorbeeld en een stimulans zijn voor andere wijken om ook dergelijke projecten op te zetten.

Het kost niet veel maar wel iets

Uiteraard zijn er kosten verbonden aan de tuin. Met sponsoring (bijvoorbeeld in de vorm van kortingen) en het verkrijgen van subsidies bij instanties voor goede doelen willen we de benodigde gelden binnenhalen.

Wie zijn wij

Het initiatief is gestart door Gerard van der Pas. Hij is voorlopig ook het eerste aanspreekpunt (info@buurttuinbitswijk.nl). Het initiatiefgroepje bestaat op dit moment verder uit Yvonne Ree, Dave van den Heuvel, Frans Wouters en Eugène van Hoorn.

Hans van Alphen en Nol Braks, leden van het Gebiedsplatform West, ondersteunen actief het initiatief.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.