Vogelhuisjes versieren buurttuin Bitswijk

Op donderdag 2 juni kwamen ongeveer 25 kinderen van basisschool Het Speleon samen met de vrijwilligers van buurttuin Bitswijk. Vandaag was het een bijzondere dag, want de vogelhuisjes zouden opgehangen worden. Niet zomaar vogelhuis in niet zomaar een boom….. de verbindingen in de wijk werden hier vandaag zichtbaar. Op zondag 26 juni vormt deze boom met vogelhuisjes één van de hoogtepunten van de open zondag in buurttuin Bitswijk en natuurlijk kunt u elke dag terecht in de buurttuin om van al het moois te genieten.

De komende week zullen verschillende groepen van Het Speleon de buurttuin weer bezoeken om te genieten van de natuur, te leren over al wat groeit en natuurlijk naar “onze” vogelhuisjesboom te kijken.

De boom met vogelhuisjes is een heel mooi verhaal. Toen de buurttuin werd aangelegd nu twee jaar geleden door de vrijwilligers met als kartrekker Gerard van der Pas, ontstonden de eerste gesprekken met schoolleider Lambert van der Ven hoe hier een verbinding met het basisonderwijs kon worden gelegd. Vanuit de visie van Het Speleon is het vanzelfsprekend om verbindingen te maken met belanghebbende plekken in de buurt, zoals de Kinderboerderij en de buurttuin. We willen kinderen leren respect te hebben voor hun eigen omgeving en verantwoordelijk te dragen voor hun eigen wijk. Door verbondenheid met die plekken te creëren, gaan kinderen hier zorg voor dragen.

En zo werken basisschool Het Speleon en de buurttuin al regelmatig samen en is de school ambassadeur van de buurttuin. Vanuit de middenbouw had juf Esther van Ras vorig jaar al verschillende activiteiten georganiseerd in de buurttuin. En zo ontstonden gesprekken over de prachtig aangelegde ‘lesruimte’ van wilgentakken, die ongeveer anderhalf jaar geleden werd opgericht in de tuin. De toepassing van de wilgentakken werd ook op de speelplaats van Ontmoetingsplein MuzeRijk geplaatst. Zo ontstond er een mooie groene afscheiding op het speelterrein en is er een mooie tunnel gemaakt, waar kinderen doorheen kunnen gaan.

Omdat de wintermaanden weinig werktijd vragen in de buurttuin werd er een verbinding met de school gemaakt. Vrijwilligers van de buurttuin kwamen in de periode december tot maart bij de ateliers meehelpen op school. Juf Marlou Biemans werkte toen met kinderen en de vrijwilligers Arie van Schijndel, Frans Wouters en Gerard van der Pas van de buurttuin aan het idee om vogelhuisjes te maken. De samenwerking met de Udense Uitdaging deed de rest.
Van de vergoeding, die Ontmoetingsplein MuzeRijk gaf voor het maken van de wilgentakkentunnel, werd hout gekocht voor een boom in de buurttuin, met het idee hier de vogelhuisjes aan te hangen die de kinderen hebben gemaakt. In de afgelopen maanden hebben de vrijwilligers van de buurttuin de boom gemaakt en opgericht. Donderdag 2 juni was het dan tijd om de vogelhuisjes op te hangen. Een prachtige aanwinst voor de buurttuin en een mooie versterking van onze verbondenheid.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.