Eerste planten en groenten zijn geplant.

De laatste weken hebben we hard gewerkt om alles zover te krijgen dat we de eerste planten in de grond konden zetten. Op dit moment zijn de grasveldjes mooi begroeid en krijgt de vlindertuin ook al vorm. Het wildmengsel heeft het niet zo goed gedaan maar volgende keer beter. In de groentetuin hebben we o.a. pompoenen, courgettes, tomaten, kool en radijsjes gezet. De laatste zijn al bijna zover dat ze gegeten kunnen worden. Verder hebben we een keet gezet. De keet moet nog geschuurd en geverfd worden zodat  deze weer een tijd mee kan. Hiervoor zoeken we nog mensen die dit mee willen oppakken. Hieronder een aantal foto’s van de tuin op dit moment.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”118105578831019216091″ ualb=”6026702496934819697″ imgl=”picasa” style=”cascade” col=”3″ size=”220″ num=”10″ highlight=”1″ align=”center” max=”100″]

Paden aangelegd en beregening afgesteld

Om de tuin toegankelijk te maken voor iedereen, zijn er semi-verharde paden gemaakt die geschikt zijn voor rolstoelen. Daarnaast is de beregeningsinstallatie afgesteld en klaar voor gebruik.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”118105578831019216091″ style=”cascade” ualb=”6036982275272691505″ imgl=”picasa” col=”3″ size=”220″ num=”12″ highlight=”1″ align=”center” max=”100″]

Eerste schop is de grond ingegaan

Na het slopen van het trefcentrum zijn we begonnen met het eerste klusje in de buurttuin. Dit klusje is het uitzetten van de paden en het afzetten door een hek en een beuken haag. De paden zijn door ons uit gezet en uitgegraven door gebr. van den Brand en van Oort. Het pad moet nu alleen nog worden voorzien van een harde top laag zodat de buurttuin straks voor iedereen toegankelijk is.

De eerste vrijwilligers zijn ook begonnen. Arie, Gerard, Frans en Dave hebben hun best gedaan om zo snel mogelijk alle beukenhagen te planten.

Zie hieronder de foto rapportage.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”118105578831019216091″ ualb=”6034913416667269713″ imgl=”picasa” style=”cascade” col=”3″ size=”220″ num=”32″ highlight=”1″ align=”center” max=”100″]

Laatste foto rapportage Sloop trefcentrum

Hieronder de laatste foto’s van de sloop. We zijn op dit moment al bezig met de omheining en beplanting van de haag. Voor nu hieronder de laatste foto’s van de sloop.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”118105578831019216091″ ualb=”6034912728170234209″ imgl=”picasa” style=”cascade” col=”3″ size=”220″ num=”52″ highlight=”1″ align=”center” max=”100″]

Foto rapportage sloop Trefcentrum deel 2

Vandaag is de volgende serie foto’s gemaakt. De sloop schiet al aardig op.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”118105578831019216091″ ualb=”6034911302830954209″ imgl=”picasa” style=”cascade” col=”3″ size=”220″ num=”23″ highlight=”1″ align=”center” max=”100″]

Kliknieuws.nl | Uden – ‘Hier komt Buurttuin Bitswijk’

‘Hier komt Buurttuin Bitswijk’

UDEN – Sloopbedrijf Gebroeders Van de Brand-Van Oort is donderdagmorgen begonnen aan de sloop van het Trefcentrum in de Bitswijk. Daarmee komt definitief een einde aan een glorieuze tijd van het buurtontmoetingscentrum.

Buurttuin-007

De vrijwilligers van Buurttuin Bitswijk die de spandoeken ophingen

In het begin was het zelfs een plek waar mensen uit heel Uden naar toe komen. De laatste jaren werd het meer en meer een wijkcentrum. Die functie is overgenomen door het MuzeRijk. Maar er komt iets moois voor terug, zo wilden vrijwilligers meteen duidelijk maken. Op de hekken zijn spandoeken gehangen met de tekst: “Hier komt Buurttuin Bistwijk”. Hans van Alphen, Dave van den Heuvel, Mari van Gemert, Frans Wouters, Gerard van der Pas en Arie van Schijndel hingen de spandoeken op. “We hopen dat de buurtbewoners hierdoor gestimuleerd worden om mee vooruit te kijken, zich eventueel aan willen melden om hier op deze plek straks iets moois van te maken. We krijgen al veel steun en positieve reacties. Van Paul Hendriks hebben we zelfs al tuingereedschap gekregen. Dat motiveert enorm”, zegt Gerad van der Pas.

Bron: kliknieuws.nl ‘Hier komt Buurttuin Bitswijk’ Datum: 07-03-2014

Foto rapportage sloop Trefcentrum deel 1

Vandaag is er een nieuwe fase ingetreden. De sloop van het trefcentrum is begonnen. Het moet plaats maken voor een mooie buurttuin.

Hieronder een Foto rapportage van de eerste 2 dagen.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”118105578831019216091″ ualb=”6034910136405819313″ imgl=”picasa” style=”cascade” col=”3″ size=”220″ num=”15″ highlight=”1″ align=”center” max=”100″]

Buurttuin Bitswijk!

Buurttuin Bitswijk maakt de wijk mooier, groener en leefbaarder

Trefcentrum weg

Op 6 maart 2014 start de sloop van Het Trefcentrum in de Cellostraat. Enkele tientallen jaren was het de ontmoetingsplek van de Bitswijk. Het mooie Muzerijk in de Klarinetstraat is ervoor in de plaats gekomen.

Een beter plan

Voor de komende jaren had de gemeente nog geen plannen voor de plek van Het Trefcentrum. Men wilde daarom gras zaaien na de sloop. Een aantal bewoners bedacht iets leukers: een buurttuin!
Een tuin met groenten, planten en struiken. Een tuin van, voor en door de bewoners, een tuin waarin heel veel mogelijk is.

Leuk!

We vonden snel een gewillig oor bij de gemeente, al zal die geen financiële steun verlenen. Dat werd meteen duidelijk toegelicht. Ook anderen wilden ons met goede raad terzijde staan, bijvoorbeeld met het maken van een ontwerp voor de tuin.
Een aantal mensen in de buurt heeft al gezegd graag vrijwilligerswerk te doen.
Het Brabants Dagblad en het Udens Weekblad schreven al over de tuin. In de wijk worden folders verspreid, die gebruikt kunnen worden om je als vrijwilliger op te geven.

Voor iedereen

We willen mensen met elkaar verbinden, jong en oud, uit verschillende culturen, mensen met een beperking, mensen die alleen zijn. Kortom iedereen
We kunnen laten zien dat dingen niet vanzelfsprekend zijn. Samen zijn we verantwoordelijk om er iets van te maken in onze buurt. Dat kan onder andere met deze tuin. Er kan geleerd, gespeeld, gebuurt en ontspannen worden.
De tuin zal toegankelijk zijn voor invaliden en bejaarden (rolstoelvriendelijk), zodat ook mensen met een handicap, zo nodig met begeleiding, in de tuin kunnen werken. Door deskundige vrijwilligers kunnen lessen gegeven worden aan de leerlingen van de basisscholen in de wijk.
Scholen, Brabant Zorg en Kinderopvang hebben enthousiast gereageerd op de ideeën. En natuurlijk is er ruimte voor veel meer ideeën.

Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig

Met ons initiatief hebben we ook aansluiting gezocht bij ‘Udenaar de Toekomst’. Wij menen dat de 4 G’s van ‘Udenaar de Toekomst’ binnen het tuinproject een prima praktische invulling krijgen: Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig. De Bitswijk kan een voorbeeld en een stimulans zijn voor andere wijken om ook dergelijke projecten op te zetten.

Het kost niet veel maar wel iets

Uiteraard zijn er kosten verbonden aan de tuin. Met sponsoring (bijvoorbeeld in de vorm van kortingen) en het verkrijgen van subsidies bij instanties voor goede doelen willen we de benodigde gelden binnenhalen.

Wie zijn wij

Het initiatief is gestart door Gerard van der Pas. Hij is voorlopig ook het eerste aanspreekpunt (info@buurttuinbitswijk.nl). Het initiatiefgroepje bestaat op dit moment verder uit Yvonne Ree, Dave van den Heuvel, Frans Wouters en Eugène van Hoorn.

Hans van Alphen en Nol Braks, leden van het Gebiedsplatform West, ondersteunen actief het initiatief.

Kliknieuws.nl | Uden – Buurttuin Bitswijk voor jong en oud

Buurttuin Bitswijk voor jong en oud UDEN – Een tuin die toegankelijk is voor iedereen en die voor alle leeftijden iets te bieden heeft. Een tuin voor alle buurtbewoners die zich daar samen verantwoordelijk voor voelen. Iedereen is er welkom zolang het maar met respect is voor de omgeving. Het lijkt erop dat de wens van initiatiefnemer Gerard van der Pas uit komt. Om hem heen ontstaat een werkgroep die na de sloop van het Trefcentrum de kar trekt voor de aanleg van De Buurttuin in de Bitswijk.

Fb--buurttuin-bitswijk

De plek waar de buurttuin zal komen

Gerard van der Pas is de buurman van het voormalige Trefcentrum in de Bitswijk. Toen bekend werd dat de activiteiten over zouden gaan naar het nieuwe MuzeRijk, had hij het idee om in het leegstaande pand iets te beginnen, geïnspireerd door de stichting Resto VanHart . Die biedt een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het zijn ‘resto’s’ waar iedereen terecht kan voor een gezonde en goedkope maaltijd én een gezellige omgeving. Regelmatig komen lokale ondernemers, zorgverleners, welzijnswerkers, de wijkagent vertellen over hun activiteiten in de wijk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt koken er met producten uit de buurt en vrijwilligers helpen mee. Dat bevordert het sociale contact en brengt mensen weer in een werkritme. Volgens Van der Pas zou dat ook kunnen in het Trefcentrum, maar de gemeente Uden dacht daar anders over.

Buurttuin
”Toch kon ik het idee niet loslaten en bedacht dat een tuin ook geschikt zou zijn om meer samenhang in de wijk te krijgen. Dat is nodig want steeds meer mensen trekken zich terug achter hun voordeuren. We zouden op dezelfde manier te werk kunnen gaan als Resto VanHarte. Ik vond al snel een gewillig oor bij Hans van Alphen van het Gebiedsplatform en bij Eugène van Hoorn, Frans Wouters, Yvonne Ree en Dave van de Heuvel. Dave werkt aan de website. Tuinontwerper Wim Lips uit Nistelrode heeft voor ons gratis en voor niks al een tekening gemaakt. We hopen dat meer bewoners mee willen gaan denken.”

Subsidie
Inmiddels is het project aangemeld voor subsidie bij Udenaar de Toekomst. Van der Pas schat dat er grofweg 13.000 euro nodig is. Ook heeft hij sloopbedrijf Gebroeders Van de Brand-Van Oort al benaderd. Niet alleen het Trefcentrum moet weg, er ligt ook een asfaltveld en een speelplaats met plavuizen. De slopers zijn wellicht bereid om werk van werk te maken en dat meteen op te ruimen. De gemeente Uden wil wel faciliteren, maar voor de rest moet het van de bewoners zelf en van sponsoren komen.

Aanmelden
“Er is zoveel mogelijk. We willen scholieren in de tuin spelenderwijs bijbrengen hoe planten groeien. En voor bewoners van BrabantZorg maken we de tuin toegankelijk zodat ook zij met hun handen in de grond kunnen wroeten of juist rustig kunnen genieten van bloemen en planten. We denken ook aan een verbinding met het ziekenhuis en het achterliggende natuurgebied de Maashorst. Het is iets anders dan D’n Hof van Uje. Maar, duidelijk is dat er veel belangstelling voor is. Het kan iets heel moois worden.”